Om orkestern 2018-02-07T22:17:09+00:00

OM ORKESTERN

Musikalisk profil

Orkestern har sina rötter i den militär­musikaliska traditionen i Göteborg (orkestern startade sin verk­sam­het redan 1941) och en betydande del av verk­sam­heten är fortfarande i form av militär­musik vid exempel­vis stats­besök, militära upp­vis­ningar, högvakter på slottet etc, både här i Sverige och utomlands. Vi uppträder i dessa sammanhang under namnet Hem­värnets musikkår Göte­borg. Som Hem­värnets musik­kår Göte­borg ingår vi i Göteborgs garnison, och ser oss själva som en viktig länk i en flera hundra år gammal tradition av militär­musik i Göte­borg.

Göteborg Symphonic Band, vårt civila ansikte, anses av många som en av de allra bästa symfoniska blåsorkestrarna i Norden. Med sina cirka 55 musiker är det definitivt en av de största. Instru­ment­er­ingen i ett Symphonic Band ut­går från symfoni­orkesterns blås- och slag­verks­sektioner, som sedan byggs ut i stäm­morna med saxofon­sektion, eufonium, kor­netter, ess- och bas­klari­netter samt kontra­bas.

Orkestern leds av Anders Lundin som till vardags är eufonist i Göteborg Wind Orchestra och består av cirka 55 fritids­musiker med en bland­ning av ama­törer, musiklärare och musiker. Orkestern genomför cirka 30 konserter och 50 repe­ti­tioner per år. Genom åren har flera av orkes­terns medlemmar med­verkat i Arméns Musikkår, Arméns Trumkår och RUM:s Blåsar­sym­foniker.

Promskonserten är orkesterns största arrange­mang under året, men orkes­tern framträder även vid en rad andra till­fällen under året och ger bland annat vår­konsert och jul­konsert varje år. Orkestern är även flitigt anlitad i inter­nationella sammanhang, med turnéer senaste åren till bland annat St Peters­burg, Italien, Irland, Tyskland och Frankrike.

Proms 2013

Kortfattad historik

Hem­värnets Musikkår, Göteborg bildades 1941 av dåvarande chefen för konst­museet i Göteborg, professor Axel Romdahl. Orkestern har fram till i början av 1970-talet bedrivit verk­sam­het som en tradi­tionell militär musikkår. Därefter omdanades orkestern under ledning av orkesterns tidigare diri­genter, Olof Jönbrink (1970 – 1974) och Birger Jarl (1974 – 1985) till vad den är idag, en sym­fonisk blås­orkester och i samband med detta antogs även ett ”civilt” namn, Göteborg Symphonic Band.

Under 1980-talet befäste orkestern sin position som en av de ledande ama­tö­rorkest­rarna i Norden. Detta kröntes med ett första pris vid Nordiska Mäster­skapen för blås­orkestrar i Drammen 1982 samt ett SM-tecken 1984. Vidare har orkestern fått äran att representera Sverige vid fyra inter­nationella konferenser för blås­musik i WASBE:s regi, 1981 i Manchester, 1983 i Skien, 1997 i Schladming och 2007 i Killarney.

Vid den svenska flottans första officiella besök i Kaliningrad 1996 fick orkes­tern det hedersamma uppdraget att följa med min­fartyget HMS Visborg och deltaga i jubileet av den ryska flottan som firade 300 år. Med anledning av Hem­värnets 60-årsjubileum deltog orkestern vid Swedish Army Tattoo 2000 i Globen som en av fem hemvärns­­orkestrar i en samman­slagen musik­kår. Vidare har konsert­resor före­tagits till England, Belgien, Holland, Frankrike, Ungern, Norge, Danmark, Finland, Tjeckien, Tysk­land och Irland.

Orkestern har ett omfattande notbibliotek med en bred repertoar, allt ifrån traditionell blås­musik, marscher och militär ceremonimusik, till varierande underhållnings­musik, transkrip­tioner av klassiska mästerverk och nyskrivna original­verk.

Sedan 1978 svarar orkestern under en helg per år för musiken vid högvakts­avlösningen vid Stockholms slott. I samband med detta har konserter givits på Skansen, Hassel­backen, Armémuseum och i Storkyrkan. Vidare organi­serar orkestern sedan 1975 en årlig konsert i Göteborgs Konserthus. De senaste åren under temat PROMS med gästartister av hög klass som Bengt Hallberg, Lars Roos, Putte Wickman, Robert Wells, Tommy Körberg, Lotta Engberg, Roger Pontare, Tripple & Touch, Sanna Nielsen, Carolina Sandgren, Charlotte Perrelli, Johnny Logan, Gunhild Carling, Wille Crafoord och LaGaylia Frazier. Läs mer på vår Promssida.

Orkestern medverkar flitigt i Göteborgs musikliv och har framträtt vid evene­mang som Gothenburg Horse Show, VM i friidrott, Svenska Flaggans dag, militära ceremonier i Västra Sverige, kyrko­konserter och under­håll­nings­kon­serter på Liseberg.

Lennart Larsson

Lennart Larsson

Vill du veta mer om vad vi har gjort? I arkivet finner du en kortfattad av orkesterns verksamhet genom åren. 2006 gick musikkårens nestor Lennart Larsson igenom orkesterns historia och sammanfattade resultatet i en bok, Musiken vid Göteborgs garnison. Boken tar även upp andra delar av försvarsmusikhistorien i Göteborg. I samband med 75-årsjubileet 2017 skrev Lennart en festskrift om orkesterns fortsatta verksamhet under åren 2006 – 2016. Du hittar skriften här!

Utlandsspelningar genom åren

2017, Frankrike
deltagande i Festival International de Musiques Militaires de Saumur.

2016, Frankrike
deltagande i den 39:e militärmusikfestivalen i Albertville.

2014, Tyskland
efter inbjudan deltagande i 52. Großkonzert der Bundeswehr i Beethovenhalle i Bonn tillsammans med Heeresmusikkorps 1 från Hannover.

2011, Ryssland
efter inbjudan deltagande i militärmusikfestival i Sankt Petersburg.

2010, Italien
deltagande i den 19:e internationella militärmusikfestivalen i Modena.

2009, Finland
högvakt och Finlandsturné med bl.a. konsert i Tempelplatsens kyrka

2007, Irland
inbjudan till WASBE:s internationella blåsmusikkonferens i Killarney.

2005, Tyskland
inbjudan att göra en samkonsert med Marinemusikkorps Ostsee i Beethovenhalle i Bonn i samband med tyska Bundeswehrs 50-årsjubileum.

2001, Danmark
jubileumsturné med konserter i Ålborg och Hjørring.

2000, Finland
tredagarstripp till Helsingfors med tre konserter på Ensplanad-estraden och på Borgbacken, som är Helsingfors motsvarighet till Liseberg.

1997, Österrike
inbjudan till WASBE:s internationella blåsmusikkonferens i Schladming.

1996, Danmark
turné till Köpenhamn med konsert på Kastellet.

1996, Ryssland
militärt hedersuppdrag att representera den svenska marinen vid ryska ottans 300-årsjubileum i Kaliningrad. En oförglömlig turné!

1994, Tyskland
en sommarturné i tryckande värme till Hannover-trakten.

1991, Tyskland/Tjeckoslovakien
en veckas jubileumsturné med sammanlagt elva konserter i Rostock, Teplice, Prag samt den anrika kurorten Karlsbad.

1989, Holland/Belgien
konsertresa i samband med WASBE-konferens och blåsmusiktävlingar i Kerkgrade, bl.a. gav kåren en konsert på Grande Place i Bryssel.

1987, Danmark
resa till Köpenhamn och utomhuskonsert på Kastellet.

1986, Ungern
turné till Debrecen för deltagande i en Bela Bartok-festival och därefter till Budapest, där konsert gavs intill Mattiaskyrkan.

1985, Danmark
kortturné till Köpenhamn, där konsert gavs bl.a. på Kastellet.

1984, Frankrike
sommarturné med konserter i Deauville-Trouville och Paris, bl.a. i Luxembourg-trädgården och framför Notre Dame på franska nationaldagen.

1983, Norge
inbjudan att delta i WASBE:s internationella blåsmusikkonferens i Skien.

1982, Norge
deltagande i Nordiska mästerskapen för blåsmusik i Drammen, där kåren erövrade ett första hederspris och även samkonserterade med H.M. Kongens Garde.

1981, England
inbjudan att delta i the First International Conference for Symphonic Bands and Wind Ensembles i Manchester samt utbyte med the Manchester Police Band.

1980, Danmark
inbjudan att ‑ra 30-årsjubileum med hemvärnsmusikkåren i Hjørring.

1979, England
semesterturné till London med fyra konserter och performance rehearsal med the Hendon Band.

1978, Norge
militärt uppdrag att tillsammans med rikshemvärnschefen och fallskärmsjä- garskolan representer den svenska armén vid norska härens 350-årsjubileum i Oslo.

1976, Holland
militärt uppdrag att representera vid det svenska deltagandet i den internationella fyradagarsmarschen i Nijmegen.

1975, Österrike
turné till Wien i samband med ett Johann Strauss-jubileum.

1972, Österrike
på inbjudan av kulturrådet i Salzburg gavs mycket uppskattade konserter i Badgastein, Salzburg och Bad Hofgastein.

1963, Danmark
hedersuppdrag att representera vid Sveriges Dag på varumässa i Ålborg.

1959, Danmark
musikkårens första utlandsturné där en friluftskonsert gavs i Ålborg.