Musiken vid Göteborgs garnison

200.00 kr

Kategori:

Beskrivning

Göteborg Symphonic Band/Hem­värnets musik­kår Göte­borg deltog under 2004 – 2006 i ett unikt pro­jekt att dokumentera musiken vid Göteborgs garnison. Resultatet är en rikt illustrerad bok på 416 sidor och med två special­pro­du­ce­rade CD-skivor som ger drygt två tim­mars välklingande exempel på militär­musiken under trehundra år.

Författaren Lennart Larsson har varit musiker i orkestern i över trettio år och har under flera år forskat i ämnet. Musikkåren har bidragit med unika inspelningar på de olika besätt­ningar som militär­musiken haft under histo­riens gång. Boken handlar om fram­växten av militär­musiken i allmän­het och i Göteborg i synner­het. Den tar upp musik­kårernas sam­man­sätt­ning, vilka som spelade och deras villkor, var man spelade och vilken musik man spelade samt vad man spe­lade på. Den belyser att Göte­borg hade vaktparad med musik varje dag ända till slutet av 1800-talet och att militär­musik­kår­erna länge var stadens enda fasta musik­ensembler. Berörings­punkt­erna med det civila musiklivet har också varit varit stora genom århund­ra­dena – kanske större förr än idag.

Och visst spelade Bach, Händel och Mozart i Göteborg! Det kan man läsa mer om i boken, liksom att Bedrich Smetana medverkade i en av Göta artilleriregementes musik­kårs konserter år 1859. Och mycket, mycket annat. Läs mer på förlagets hemsida.

Om författarenLennart Larsson

Lennart Larsson (f. 1950) har sedan trettio år varit enga­ge­rad i Hem­vär­nets musik­­kår Göte­borg (bl.a. som kår­­chef 1980-84 och vice­diri­gent 1990-97), där han spelat tuba och baryton. Sedan 1992 ingår han som förtroendevald i Hem­värnets centrala musik­råd (CMR), vars ord­förande han var 1994-2001. I det civila är han arkitekt och sedan 1993 verksam som konsult inom informa­tions- och reklam­området via egen firma.

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “Musiken vid Göteborgs garnison”

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *