Sextetten 2017-10-28T10:15:26+00:00

SEXTETTEN I BEREDSKAP

I Beredskap är mässingssextetten med medlemmar hämtade från Hem­värn­ets musik­kår Göte­borg/Göteborg Symphonic Band. Sex­tetten utför bl.a. de uppdrag som ankommer till kåren och som är lämpliga för mindre besätt­ning. Före­trädes­vis sker fram­föran­dena på moderna instru­ment men även enligt äldre besätt­ning med ess­kor­nett och ventil­basun.

Sextettens husarrangör är Kurt Westerling, vilken tidigare har varit en mycket aktiv medlem i musikkåren. Repertoaren är således mycket baserad på Kurts välklingande arrangemang och innehåller t.ex. foxtrot, vals, gammaldans, stor­bands­musik, jazz, marscher, potpurrier och ceremonimusik. Denna re­perto­ar blandas med den traditionella tidsenliga brunnsmusikens re­perto­ar. Tillgänglig reper­toar överstiger 600 stycken.

Sextetten är flitigt utnyttjad vid både civila och militära arrange­mang såsom bröllop, invigningar, middagar och inter­natio­nella samman­komster och är en stilfull krydda som kan anpassas efter för­ut­sätt­ning­arna.

Sextetten har också vid flera tillfällen medverkat i samband med kårens årliga fram­trädande på konserthuset i Göteborg och tjänstgjort som husband på Lunds­brunns Kurort under ett antal sommarveckor.

Kontakt

Kapellmästare och kontaktperson för engagemang är Ulf Krüger. Ulf nås via sextetten@hemvarnetsmusikkar.se, telefon 0706-471796, eller kontakt­formul­äret.

[recaptcha size:compact]